Καλάθι 0 x

Πολιτική Επιστροφών

/
Πολιτική Επιστροφών

Κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, υποχρεούστε να ελέγξετε άμεσα τα προϊόντα που παραλάβατε, και να μας ενημερώσετε για οποιοδήποτε ελάττωμα κατά την μεταφορά, την ημέρα που το παραλάβατε ή το αργότερο την επόμενη ημέρα, είτε τηλεφωνικά στο 216 2026414 τις ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, είτε μέσω email στο [email protected]. Μετά το πέρασμα αυτού του χρονικού περιθωρίου, αποδέχεστε τα προϊόντα και οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί μεταγενέστερα είναι ευθύνη δική σας.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το παραδιδόμενο προϊόν φέρει ελάττωμα λόγω υπαιτιότητας της Εταιρείας, ο πελάτης-χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.iamthenut.gr, δικαιούται να μην παραλάβει, αλλά να επιστρέψει άμεσα, εντός 2 εργάσιμων ημερών, το ελαττωματικό προϊόν, όπως το παρέλαβε στην Εταιρεία μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν και με πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει, ή, επίσης, αν η συσκευασία του προϊόντος παραλείφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους, δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.

Μετά την επιστροφή των προϊόντων, διενεργείται έλεγχος του ελαττώματος από την Εταιρεία, η οποία θα επικοινωνεί με τον πελάτη για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς και η Εταιρεία θα βαρύνεται τόσο με τα έξοδα της αποστολής των ελαττωματικών προϊόντων προς την Εταιρεία όσο και με τα έξοδα αποστολής των νέων προϊόντων στον πελάτη.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος σε εύλογο χρόνο θα γίνεται ακύρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται άτοκα με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθος παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρείας, παραδίδονται προϊόντα άλλα από τα πωληθέντα ή ουσιωδώς διαφορετικά κατά είδος ή ποσότητα, ο πελάτης-χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.iamthenut.gr επιστρέφει άμεσα τα προϊόντα στην Εταιρεία, άθικτα και σφραγισμένα, με πλήρη τη συσκευασία τους και τα έγγραφα που τα συνόδευαν, προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους.

Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία, καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης της παραγγελίας στον αγοραστή βαραίνουν την Εταιρεία, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την Εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές σε τρόφιμα είτε χύμα είτε εδώδιμα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει γίνει κάποιο λάθος από την Εταιρεία ή σε περιπτώσεις μη προβληματικών προϊόντων, δε γίνονται δεκτές λόγω της φύσης των προϊόντων για λόγους υγιεινής και ασφάλειας.

Σε περίπτωση παραλαβής προϊόντων σε γυάλινες συσκευασίες οι οποίες έχουν υποστεί φθορά, ράγισμα ή ολική καταστροφή, οι πελάτες θα πρέπει να απευθυνθούν στην ταχυμεταφορική εταιρεία εντός 24ώρου από την ώρα παραλαβής. Για να αποζημιωθεί η ενδεχόμενη φθορά, θα πρέπει να μην αφαιρεθούν τα προϊόντα από το δέμα και να παραδοθεί, όπως ακριβώς παραλήφθηκε στην ταχυμεταφορική εταιρεία εντός 24ώρου.

Ακύρωση παραγγελίας

Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι πατώντας το κουμπί «αφαίρεση».

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο 216 2026414 τις ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, και η τελευταία θα προβεί στην ακύρωση της παραγγελιάς του, χωρίς κόστος. Ανάλογα με τον όγκο της παραγγελίας και τον χρόνο ακύρωσης της και εφόσον προκύψει ζημία της Εταιρείας λόγω αυτής, ενδέχεται να αναζητηθεί από τον αγοραστή η αποκατάστασή της.

Εάν έχετε ολοκληρώσει την παραγγελία σας και έχει αποσταλεί από εμάς δεν μπορεί να ακυρωθεί.